Stand van zaken Sociaal Vitaal in Kleur

Uit verschillende onderzoeken, landelijk en in gemeenten zoals Rotterdam en Utrecht, blijkt dat een groot deel van de migrantenouderen eenzaamheid ervaart. Het programma Sociaal Vitaal in Kleur, dat wordt uitgevoerd door het NOOM, is een goed middel gebleken om gevoelens van eenzaamheid onder ouderen die zelfstandig wonen te voorkomen of te verkleinen.
Het artikel ‘Sociaal Vitaal In Kleur tegen de eenzaamheid’ beschrijft de opzet en uitvoering van het programma en geeft de laatste stand van zaken. In de afgelopen periode heeft  Sociaal Vitaal in Kleur het tempo van uitvoering moeten bijstellen door corona. Het was niet altijd mogelijk om elkaar te ontmoeten en te bewegen. Wat wel mogelijk was, is wandelen. Daaraan is gehoor gegeven en zijn er wandelgroepen gevormd. Met de versoepelingen en toch een minder ingrijpende ziektebeeld van corona, voelen ouderen zich nu weer redelijk veilig en durven weer bij elkaar te komen.
Intussen wordt gewerkt aan een handleiding voor lokale partners in Utrecht en Rotterdam zodat zij blijvend Sociaal Vitaal in Kleur kunnen uitvoeren. Maar ook op andere plekken in het land kan deze handleiding worden gebruikt. Want ondertussen is het NOOM bezig met aanvragen  voor de gemeenten Den Haag, Amersfoort en Roosendaal. We wachten niet af, want in Amersfoort is er al een multiculturele wandelgroep gestart. Download het artikel.