Steeds meer eenzame migrantenouderen in Almere

Migrantenouderen in Almere vinden het lastig om mee te doen in de maatschappij. Hulpverlening en faciliteiten in de stad sluiten niet goed aan bij de wensen of behoeften van ouderen met een migratieachtergrond, die daardoor steeds meer vereenzamen. Volgens Koos Bartels, mede-initiatiefnemer van Kleurrijk Almere, is er vaak een taalbarrière of cultuurverschil.
Eén op de zes Almeerders van 65 jaar of ouder heeft een migratieachtergrond. In 2030 groeit dat aantal naar één op de vijf, naar twintig procent dus. En zo groeit ook het probleem, zegt Koos Bartels. “Het gaat om een grote groep en om een hele kwetsbare groep. Vaak hebben ze een laag inkomen en met het ouder worden beheersen ze de Nederlandse taal steeds minder goed.”
Lees het volledige artikel op 1Almere