Ervaringen van netwerkversterkers

In een aantal projecten die het NOOM uitvoert zijn zogenaamde netwerkversterkers werkzaam: ervaren professionals met goede contacten met zowel (organisaties en netwerken van) migrantenouderen als met lokale instellingen voor zorg en welzijn, met beleidmakers en met de politiek. Zij ondersteunen netwerken van en voor migrantenouderen, breiden deze – waar mogelijk – uit en geven de aanzet tot nieuwe netwerken. De netwerkversterkers zijn actief in de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag en in de regio Brabant, Twente en Midden-Nederland.
In een nieuwe serie artikelen vertellen ze hoe ze te werk gaan en welke ervaringen ze daarbij het afgelopen jaar hebben opgedaan. Shirley Ramdas werkt in Utrecht. Contact leggen met nieuwe of nog niet bekende netwerken om te horen welke problemen zij signaleren is een van haar taken; samen met die netwerken activiteiten als voorlichtingsbijeenkomsten organiseren is een andere, maar vooral de activiteiten om ouderen te stimuleren meer te bewegen bieden haar veel voldoening: die activiteiten zorgen voor reuring in de groepen en helpen gevoelens van eenzaamheid terug te dringen. Lees hier de ervaringen van Shirley