Valpreventie voor ouderen in kwetsbare situaties: hoe pak je dat aan?

Eén op de drie 65-plussers, die nog zelfstandig thuis woont, valt minstens één keer per jaar. Ongeveer 10% van hen komt na een val op de eerste hulp terecht met letsel. Over de ernst van de valproblematiek en specifieke valrisicofactoren bij ouderen met een lage sociaal-economische status (SES) en/of migratieachtergrond is nog weinig bekend. In de publicatie ‘Valpreventie voor ouderen met een lage sociaal-economische status (SES) en/of migratieachtergrond’ zetten VeiligheidNL en Pharos alles wat daar wel over bekend is op een rijtje.
Ouderen met een laag inkomen en lage opleiding lopen mogelijk een hoger risico om te vallen, zeggen de onderzoekers in de nieuwe publicatie. Dat komt doordat deze ouderen gemiddeld een slechtere gezondheid hebben dan leeftijdsgenoten met een hoge SES.
Interventies sluiten vaak niet goed aan bij de belevingswereld van mensen met een lage SES en/of migratieachtergrond, weten de onderzoekers. Dat komt vaak door persoonlijke, sociale en culturele factoren. Denk daarbij aan factoren als een taalbarrière, (culturele) normen en waarden, specifieke overtuigingen en tradities en lees-, schrijf- en gezondheidsvaardigheden. Bestaande aanpakken van valpreventie bereiken ouderen uit deze groep vaak onvoldoende en zijn daardoor niet effectief. Tegelijkertijd heeft juist deze groep baat bij valpreventie omdat zij eerder risico lopen op gezondheidsproblemen en daarmee mogelijk ook op een val.
Lees meer op de website van Pharos

Het verborgen leed van ouderenmishandeling

Ongeveer 1 op elke 20 ouderen in Rotterdam krijgt te maken met onprettige situaties. Denk hierbij aan schelden, hardhandig vastpakken, verwaarlozing of het misbruiken van de pinpas van de oudere. Vaak vindt dit achter de voordeur plaats. Ouderen vinden het moeilijk hierover te praten. Daarom spreken we van verborgen leed. Zeker in de afgelopen coronatijd is er minder aandacht geweest voor ouderen. Daardoor is, ook in Rotterdam, de situatie van veel ouderen slechter geworden. Zo is er veel leed ontstaan dat lang niet altijd gezien wordt. Via de campagne ‘Verborgen leed’ wil de gemeente Rotterdam aandacht vragen voor dit probleem. Dat doet de gemeente samen in een alliantie met diverse organisaties in de stad die hulp en ondersteuning bieden aan ouderen. NOOM maakt deel uit van deze alliantie.
De campagne vertelt slachtoffers, de mensen om hen heen en professionals waar zij op moeten letten om zorgwekkende situaties te ontdekken en helpt hen ook om in actie te komen. Bijvoorbeeld door voorlichtingsmateriaal te maken. En door mensen in contact te brengen met hulporganisaties.
In de aanloop naar 15 juni -de dag tegen ouderenmishandeling – worden verschillende activiteiten georganiseerd, onder andere een campagne op social media om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken en de weg naar hulp te bieden. Vanaf woensdag 11 mei is er een wekelijkse rubriek op het LinkedIn-account genaamd Wijkteam Rotterdam. Gedurende een periode van vijf weken wordt hier iedere woensdag een podcast gedeeld.
Ga voor meer informatie en verhalen en video’s over verborgen leed naar https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verborgen-leed/

Campagne Senioren en Veiligheid 2022

Ook in 2022 staat de maand april weer helemaal in het teken van senioren & veiligheid en start de campagne ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’. Deze campagne besteedt aandacht aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. Met als doel om senioren bewust te maken van deze criminaliteit en hen een handelingsperspectief te bieden zodat ze zoveel mogelijk kunnen voorkomen slachtoffer te worden. De focus van deze campagne ligt opnieuw op vier verschillende vormen van criminaliteit: phishing, spoofing, hulpvraagfraude en babbeltrucs.

Maand van de Senioren en Veiligheid 1 april van start; ook NOOM doet mee!

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom start het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met verschillende organisaties waaronder het NOOM, op 1 april de Senioren en Veiligheidsmaand. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en informatie over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid. Dat gebeurt onder meer via drie webinars: klik hier voor de agenda.

Op 1 april tekende dhr. Sekhar Bissessur namens het NOOM het convenant ‘Senioren en Veiligheid’ om ook migrantenouderen weerbaarder te maken, onder andere door de vrijwilligers en sleutelfiguren van NOOM in staat te stellen gericht te kunnen informeren en beter te kunnen ondersteunen.

Bekijk hier een korte video over de start van de campagnemaand.

In de campagne ‘Senioren en Veiligheid’ staat centraal hoe ouderen zich tegen oplichting kunnen weren. Of het nu gaat om de oude babbeltrucs of nieuwe (digitale) vormen zoals WhatsAppfraude, phishing of spoofing. Lees meer