Maand van de Senioren en Veiligheid 1 april van start; ook NOOM doet mee!

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom start het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met verschillende organisaties waaronder het NOOM, op 1 april de Senioren en Veiligheidsmaand. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en informatie over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid. Dat gebeurt onder meer via drie webinars: klik hier voor de agenda.

Op 1 april tekende dhr. Sekhar Bissessur namens het NOOM het convenant ‘Senioren en Veiligheid’ om ook migrantenouderen weerbaarder te maken, onder andere door de vrijwilligers en sleutelfiguren van NOOM in staat te stellen gericht te kunnen informeren en beter te kunnen ondersteunen.

Bekijk hier een korte video over de start van de campagnemaand.

In de campagne ‘Senioren en Veiligheid’ staat centraal hoe ouderen zich tegen oplichting kunnen weren. Of het nu gaat om de oude babbeltrucs of nieuwe (digitale) vormen zoals WhatsAppfraude, phishing of spoofing. Lees meer

Maand van de Senioren en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid start op 1 april de Senioren en Veiligheidsmaand. Die wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder het NOOM. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en informatie over wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

  • Op 8 april om 10.30 uur is er een informatie webinar bestemd voor de vrijwilligers en sleutelfiguren van de ouderenorganisaties. Hiervoor is de brochure Senioren & Veiligheid ontwikkeld die handvatten biedt om de senioren van juiste en eenduidige informatie te voorzien.
  • Op 15 april, 10.30 uur, is er een webinar waarin kort wordt teruggeblikt op de campagne in september en de verschillende fenomenen die toen tijdens de webinars zijn besproken. In het tweede deel van het webinar wordt het fenomeen spoofing besproken en toegelicht. Tijdens het webinar wordt een nieuw informatiefilmpje gelanceerd met wederom Kees Hulst in de hoofdrol.
  • En tot slot is er op 22 april, 10.30 uur, een webinar waarin de online veiligheid uitgebreid besproken zal worden. Tijdens dit webinar komen er vele tips voorbij waardoor men zich veilig in de digitale wereld kan begeven, zoals het gebruik van goede wachtwoorden, het belang van het maken van updates, het gebruik van een virusscanner en het maken van back-ups.

Lees meer