NOOM jaarverslag 2022

Na twee jaar beperkingen vanwege COVID kon het NOOM in 2022 weer voluit werken, wat resulteerde in een groot aantal activiteiten, van voorlichtingsbijeenkomsten tot trainingen en debatten. Daardoor kon bij een aantal projecten een inhaalslag worden gemaakt, terwijl andere projecten in 2022 volgens planning konden worden afgerond.
Een belangrijke rol daarbij was weggelegd voor de netwerkversterkers van het NOOM in het project ‘De kracht van diversiteit’. Niet alleen hebben zij bijgedragen aan het versterken en ondersteunen van lokale netwerken, zij fungeerden ook als ‘de ogen en oren’ van het NOOM doordat zij door hun contacten problemen van oudere migranten konden signaleren.
Naast het ontwikkelen en uitvoeren van projecten gericht op het welzijn van migrantenouderen is de behartiging van hun belangen een taak voor het NOOM. Focus daarbij lag in 2022 op het verbeteren van hun inkomenspositie, op het verkleinen van de problemen die ouderen ondervinden door de verdergaande digitalisering van de samenleving, en op het terugdringen van eenzaamheid onder migrantenouderen. Dat gebeurde door samen met andere ouderenbonden, vakbonden, NGO’s en lokale partijen zoals bibliotheken en welzijnsorganisaties te reageren op voorgenomen overheidsbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen, en door – gevraagd en ongevraagd – daarover advies uit te brengen.
NOOM bestond in 2022 vijftien jaar. Dat werd gemarkeerd met een groot evenement bij het Instituut voor beeld en geluid in Hilversum waarin met lezingen, workshops en rondetafelgesprekken werd ingegaan op de beeldvorming over oudere migranten in de media. Ook werd ter gelegenheid van het jubileum met 100 migrantenouderen een bezoek gebracht aan het Openluchtmuseum in Arnhem.
Nieuws en achtergrondinformatie over de activiteiten van het NOOM en andere relevante informatie voor migrantenouderen en voor werkers in de ouderenzorg werd gegeven via de website en de nieuwsbrief.

Download hier het Jaarverslag 2022