‘Sleutelpersonen werken’

Bekijk de film ‘Sleutelpersonen werken’

Omdat we voor 100% achter de boodschap van de film “Sleutelpersonen werken” staan hebben we ook als Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) de totstandkoming ervan gesteund: onze sleutelpersonen zijn onmisbaar en verdienen meer (financiële) waardering en ondersteuning.
Sleutelpersonen zijn mensen uit allerlei culturele gemeenschappen die schakelfuncties vervullen tussen de professionele bureaucratieën, (gezondheids)instellingen, overheden enz. aan de ene kant en zogenaamd ‘moeilijk te bereiken’ gemeenschappen aan de andere.
Uit het vierjarig actie-onderzoek van De Stadscoalitie blijkt dat veel sleutelpersonen ongewild gevangen raken in vrijwilligheid. Dit inzicht leidde tot een opiniestuk in de Volkskrant en tot de coalitie die het filmmanifest maakte: De StadscoalitiePharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Stichting Wikistad, Stadsdeel West Gemeente Amsterdam. 31 organisaties uit het hele land waaronder Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) ondertekenden het manifest.
De inzet van sleutelpersonen is bewezen effectief en efficiënt. Zij werken preventief, domein overstijgend en dragen integraal bij aan gezondheid, zorg, huisvesting, welzijn, sociale cohesie en veiligheid in wijken, dorpen en steden. Wat gebeurt er als we mensen toegang geven om betaald onderdeel uit te maken van het systeem en hiermee hun zeggenschap te verankeren?
Het project BuurtBaan in Amsterdam West geeft richting. Sleutelpersonen in de wijk werken in een betaalde functie met begeleiding, doorstroming en perspectief op een vaste baan. De Gemeente Amsterdam rolt het succesvolle project BuurtBaan nu stadsbreed met beleid uit.
Vanuit Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) roepen wij alle gemeenten in Nederland alsook alle partijen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal de benodigde middelen beschikbaar te stellen om dit mogelijk te maken.

Zie ook het artikel ‘Investeer in sleutelpersonen’ op de website van KIS