Wonderen doen met weinig geld

Wereldwijd krijgt armoede steeds meer het gezicht van een vrouw. Dat geldt ook voor Nederland. Vrouwen, en met name oudere vrouwen, hebben extra te lijden onder de financiële crisis. Zij behoren relatief vaak tot de laagste inkomensgroepen. Velen van hen zijn economisch niet zelfstandig. Anderen zijn als weduwe of gescheiden vrouw gedurende vele jaren aangewezen op een zeer laag inkomen. We spreken niet voor niets over ‘verborgen armoede’: deze problematiek is veelal met taboes omgeven.

Daarom hebben FNV Vrouw en NOOM het project Wonderen doen met weinig geld geïnitieerd. De oudere vrouwen van nu zijn van jongs af aan gewend geweest om met weinig geld om te gaan. Ze kunnen wonderen doen met weinig geld. Daar ligt ook hun kracht. Met dit project proberen we die kracht te versterken.

Doelstellingen
Het project Wonderen doen met weinig geld heeft twee hoofddoelstellingen:
– 50 plus vrouwen uit verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact brengen,
– hen gelegenheid geven om hun ervaringen en inzichten samen te delen en
– de eigen inkomenssituatie en de mogelijkheden om daar verbetering in aan te brengen bespreekbaar te maken.

en

– de problematiek van armoede onder oudere vrouwen agenderen en
– door middel van concrete aanbevelingen gemeenten, instellingen en zelforganisaties de weg wijzen naar een praktijkgerichte aanpak.

Uitvoering en producten
Wonderen doen met weinig geld
 is uitgevoerd in twee fasen.
Fase 1: In 2011-2012 hebben we ons geconcentreerd op de ervaringen van de vrouwen zelf. Vrouwen hebben elkaar ontmoet en met elkaar gesproken over het rondkomen met een smalle beurs. Ze hebben onderling concrete tips uitgewisseld, wat heel empowerend werkte.

Product:
Tipwijzer, klik hier>>

Deze projectfase is mede mogelijk gemaakt door financiering van het SKAN Fonds, RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.

Fase 2: In 2013-2014 hebben we de focus verlegd naar de beleidsbeïnvloeding. In drie expertbijeenkomsten hebben oudere vrouwen die in vrijwilligerswerk of betaald werk ervaring hebben met de armoedeproblematiek de problematiek in kaart gebracht en aanbevelingen voor gemeenten, instellingen en zelforganisaties geformuleerd.

Producten:
De financiële positie van oudere vrouwen, aanbevelingen voor gemeentelijk beleid, klik hier>>
Speerpuntenkaart (met een samenvatting van de aanbevelingen), klik hier>>
Handleiding voor activiteiten voor zelforganisaties (benaderen van politiek en beleidmakers, een ronde tafel gesprek enz), klik hier>>

Deze projectfase is mede mogelijk gemaakt door financiering van het SKAN Fonds