Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg

De publicatie Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg van ZonMw biedt handreikingen voor  het geven van goede palliatieve zorg. In het boekje zijn de middelen op thema ingedeeld, Een van de thema’s is Interculturele palliatieve zorg (vanaf pagina 25), met hulpmiddelen die zorgverleners ondersteunen bij het verlenen van palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond. Het boekje is te downloaden op deze webpagina.