Publicatie Ouder Worden 2040

De komende 20 jaar veroudert onze samenleving. Dat geeft kansen en uitdagingen. Hoe wonen en werken we? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen?
Het programma Ouder Worden 2040 zoekt naar een antwoord op deze vragen door de krachten te bundelen van publieke en private organisaties, kennis- en overheidsorganisaties en burgers. Samen ontwikkelen zij een visie en transformatieagenda voor een duurzame toekomst van ouder worden in Nederland.
Op weg naar de transformatieagenda voor de ouder wordende samenleving is een traject bewandeld dat bestaat uit vier fasen. De opbrengsten en inzichten daarvan zijn gebundeld in de Publicatie Ouder Worden 2040. De verschillende fasen die in de publicatie terugkomen zijn:
Fase 1: vaststellen van de vraagstelling en het bepalen van de belangrijkste vraagstukken. Een verkenning van trends en ontwikkelingen op basis van beschikbare informatie van kennis- en wetenschappelijke instituten.
Fase 2: bepalen van thema’s en kernonzekerheden. Deze thema’s zijn verdiept in gesprekken met betrokkenen bij het programma en in bijeenkomsten met experts.
Fase 3: in dialoog over de toekomst. Met behulp van drie toekomstscenario’s over de ouder wordende samenleving is het gesprek gevoerd met betrokkenen bij het programma. De scenario’s helpen om de onvoorstelbare of soms onwenselijke maar wel mogelijke toekomst bespreekbaar te maken.
Fase 4: vaststellen van een toekomstbestendige transformatieagenda. De transformatieagenda bestaat uit vijf agendathema’s, inclusief een oproep voor de maatschappelijke dialoog en doe-coalities.

Het NOOM heeft een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren zowel rechtstreeks via de deelname van Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, als via Marilyn Haimé van de Raad van Ouderen.

De gehele publicatie Ouder Worden 2040 is hier te downloaden.