Reactie Seniorencoalitie op Miljoenennota: veelbelovend koopkrachtpakket, nu de uitvoering nog

De Seniorencoalitie is tevreden over het uitgebreide pakket aan koopkrachtmaatregelen dat het kabinet heeft bekendgemaakt. De focus moet nu vooral liggen op de uitvoering van het pakket maatregelen, zodat de ondersteuning ook echt terechtkomt bij de groepen die deze het meest nodig hebben.
In het verleden is de uitvoering vaak de zwakste schakel gebleken. Neem bijvoorbeeld de toekenning van de energietoeslag, alle inkomensafhankelijke regelingen of het kwijtschelden van bepaalde belastingen. Telkens bleek het in de praktijk voor mensen erg lastig om zulke tegemoetkomingen ook echt te krijgen. Met name de meest kwetsbare groepen, zoals ouderen met alleen een AOW-uitkering of met een klein aanvullend pensioen, kregen daardoor niet waar ze recht op hebben.
Het plan om nog dit jaar een prijsplafond in te stellen voor energie juicht de Seniorencoalitie – bestaande uit ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM – toe. Wel dringen de ouderenorganisaties erop aan dat intensief wordt gemonitord of deze regeling helder wordt gecommuniceerd en goed wordt nageleefd door de uitvoerende bedrijven.
De energietoeslag van € 1300 voor kwetsbare huishoudens blijft naar tevredenheid van de Seniorencoalitie ook volgend jaar bestaan. De seniorenorganisaties roepen gemeenten op om de aanvraag hiervoor simpeler te maken en zelf actief inwoners te benaderen die mogelijk in aanmerking komen voor de toeslag, maar deze nog niet hebben gekregen.
Een belangrijk plan dat vandaag tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd is de verhoging met 10% bruto van het wettelijk minimumloon, waaraan ook de AOW is gekoppeld. Dit betekent voor gepensioneerden dat gehuwden vanaf januari bruto zo’n € 90 meer ontvangen, alleenstaanden zo’n € 130 per maand. Goed nieuws, vindt de Seniorencoalitie, al zal het zeker niet alle gestegen kosten kunnen compenseren. Verder gaan we ervan uit dat deze verhoging geen sigaar uit eigen doos is. Wel is het jammer dat het kabinet niet tegemoet is gekomen aan de wens van de seniorenorganisaties om nog in 2022 een eenmalige uitkering van € 500 euro te geven aan alle AOW’ers. De Seniorencoalitie pleit ervoor om die uitkering alsnog voor 2023 op te nemen in de begroting.
De zorgtoeslag gaat volgend jaar omhoog om de verwachte stijging van de zorgpremie te compenseren. Of dat helemaal gaat lukken, is nog niet duidelijk. De zorgverzekeraars maken hun premie voor volgend jaar pas later bekend. Daarnaast gaat de huurtoeslag omhoog. Ook hier is het de vraag of deze verhoging de huurverhoging kan compenseren. Het is daarom nog te vroeg om een oordeel te geven over de aangekondigde verhogingen.