SAMEN OUDER WORDEN; Levens van Cennet, Salima, Jamal, oom S en Ans

Wie de geschiedenis van zijn ouders en/of anderen in zijn omgeving kent, begrijpt niet alleen hen, maar ook zichzelf beter. Vaak komt het niet tot gesprekken over die geschiedenis en verdwijnen de levensverhalen wanneer deze personen overlijden. Dat is heel jammer want we kunnen zoveel van elkaar leren en begrijpen we de mensen beter wanneer we luisteren naar elkaars verhalen.
Binnen het Programma Samen Ouder Worden hebben Stichting Vier het Leven, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), en Indebuurt033 een projectplan gemaakt om levensverhalen op te halen van inwoners van Amersfoort en omstreken met verschillende achtergronden. Het ROC Midden Nederland afdeling Media en Design sloot zich aan bij het project. Leerlingen hebben gesprekken gevoerd met hun grootouders of andere dierbare ouderen in hun leven en zijn vanuit deze gesprekken kunstuitingen gaan maken. Dit heeft ertoe geleid dat zij over hun eigen achtergrond en identiteit zijn gaan nadenken en zich hebben verdiept in het leven van hun grootouders. Naast de verhalen hebben de kunstuitingen een plek gekregen in de publicatie SAMEN OUDER WORDEN; levens van Cennet, Salima, Jamal, oom S en Ans.
Ieder verhaal in Samen ouder worden is anders, maar wat ons allen bindt is dat we hier allemaal samenleven ongeacht onze achtergrond, geloof of cultuur. Allemaal willen we hier ouder worden in een omgeving waarin we ons prettig voelen.

Download de publicatie