Shirley Ramdas

NOOM werkt in een aantal projecten samen met een pool van zogenaamde netwerkversterkers: sleutelfiguren met goede contacten met zowel organisaties van migrantenouderen als met lokale instellingen voor zorg en welzijn en lokale overheden. Zij ondersteunen netwerken van en voor migrantenouderen, breiden deze -waar mogelijk- uit en geven de aanzet tot nieuwe netwerken. Maak hier kennis met netwerkversterker Shirley Ramdas en lees over haar motivatie en ervaringen.

Mijn motivatie om me in te zetten voor migrantenouderen is deels persoonlijk. Mijn moeder is in Nederland oud geworden en hier overleden. Zij behoorde tot wat je noemt een kwetsbare groep: klein inkomen, geen pensioen opgebouwd, niet hoog opgeleid. Ten tijde van haar ziekbed hebben wij -haar kinderen- alles gedaan om haar het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Met de kennis van nu denk je dat het misschien anders had kunnen lopen, want toen wisten wij niet wat er allemaal mogelijk was.

Migranten die in een kwetsbare positie verkeren missen informatie over zaken die voor hen van belang zijn om op een waardige en prettige manier oud te worden. Door de digitaliseringsdrift bestaat het gevaar dat deze achterstand blijvend is en wordt de afhankelijkheid van familie en bekenden bevorderd. Verder is er een kloof tussen wensen van migrantenouderen en het aanbod als het gaat om welzijn, wonen en zorg.
Helaas worden de kwaliteiten die deze ouderen hebben vaak niet erkend of gewaardeerd. Daarmee wil ik zeggen: migrantenouderen zijn niet zielig!

Als het gaat om migrantenouderen zijn er veel thema’s waar ik mij verbonden mee voel, omdat ze met elkaar samen (kunnen) hangen: een goede woning in een omgeving met voldoende voorzieningen, waar je makkelijk anderen kunt tegenkomen voor een praatje, bijvoorbeeld, bevordert het gevoel van welbevinden. Maar als ik één thema moet kiezen is het: tegengaan van eenzaamheid.

Om migrantenouderen een mooiere derde en vierde levensfase te laten ervaren, zet ik in:

  • de kennis die ik heb opgedaan en mijn jarenlange opgebouwde ervaring in het werken met en voor ouderen en met mantelzorgers met een migratieachtergrond
  • mijn kennis van het sociaal domein
  • het eigen netwerk en het op te bouwen netwerk
  • een kritische maar open houding waarbij ik mezelf vragen blijf stellen en dingen niet bij voorbaat voor lief neem.

Contact:
E-mail: [email protected]

Meer informatie
In een nieuwe serie artikelen vertellen netwerkversterkers van het NOOM over hoe zij te werk gaan en welke ervaringen zij hebben opgedaan tijdens de uitvoering van hun werk. Als eerste komt Shirley Ramdas aan het woord. Zij combineert haar werk als projectleider voor Sociaal Vitaal in Kleur met haar bezigheden als netwerkversterker. Lees hier over haar ervaringen: