De stem van migrantenouderen

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart is in elke gemeente al een aantal stembureaus open. Door uw stem uit te brengen, bepaalt u mee wat er de komende jaren in uw gemeente gebeurt. NOOM heeft een vijftal speerpunten benoemd die voor migrantenouderen van belang zijn en die de aandacht van politieke partijen zouden moeten hebben bij deze verkiezingen:

  • Meer aandacht voor oudere migranten is nodig omdat zij door een samenloop van elkaar versterkende omstandigheden kwetsbaarder zijn dan hun leeftijdsgenoten zonder migratieachtergrond;
  • Voorlichting en bewustwording -in de eigen taal- zijn essentieel om migranten ouderen te bereiken en een meer gezonde leefstijl te bevorderen;
  • Bestrijd de armoede onder migrantenouderen;
  • Maak het welzijns-, zorg- en woonaanbod meer passend voor migrantenouderen;
  • Maak het voor migrantenouderen mogelijk deel te nemen aan de digitale samenleving;

Deze aandachtspunten worden verder geconcretiseerd en  uitgewerkt in het informatiesheet De stem van migrantenouderen.