Verkiezingsdebat migrantenouderen Rotterdam

Het NOOM, stichting Mara, SPIOR en DSB organiseerden op 7 maart een verkiezingsbijeenkomst in Rotterdam. Doel was aankomende gemeenteraadsleden te informeren over specifieke zaken waar migrantenouderen behoefte aan hebben om hun kwaliteit van leven te vergroten en meer deel te kunnen nemen aan de Rotterdamse samenleving. Met uitzondering van de VVD en GroenLinks waren alle partijen die in Rotterdam meedoen aan de verkiezingen bij de bijeenkomst vertegenwoordigd.
Serdar Çiçek, Noom Vice-voorzitter opende het debat. Bij het voorbereiden van het debat bleek dat de meeste partijen pas laat aandacht hebben gekregen voor migrantenouderen en in hun verkiezingsprogramma’s niet of nauwelijks aandacht aan deze groep besteedden.
Dat is best vreemd als je weet dat dat Rotterdam 100 duizend ouderen (65+ers) telt waarvan 30 duizend migrantenouderen zijn. Elk jaar komen daar duizenden migrantenouderen erbij.  Onder 50+ers stijgt het aandeel migrantenouderen elk jaar nog sneller.
Jeanny Vreeswijk Manusiwa, coördinator zorg en welzijn van Noom verzorgde een inleiding waarbij zij als belangrijkste aandachtspunten voor gemeentelijk beleid m.v.t. migrantenouderen noemde: armoedebestrijding, zorgen voor een passend woon-, zorg- en welzijnsaanbod en bevorderen van (digitale) inclusie. Onder leiding van Ron van Leeuwen, directeur van Mara Rotterdam gingen de vertegenwoordigers van de partijen in debat over deze thema’s en gaven zij aan hoe zij deze thema’s wilden oppakken. Daarbij werd onder meer gesproken over voorlichting en informatie in de eigen taal, het zorgen voor maatwerk, bevorderen van de zelfredzaamheid van migranten en een betere afstemming en samenwerking tussen de gemeente, welzijnsinstellingen en zorginstellingen.
Download hier het verslag

De stem van migrantenouderen

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart is in elke gemeente al een aantal stembureaus open. Door uw stem uit te brengen, bepaalt u mee wat er de komende jaren in uw gemeente gebeurt. NOOM heeft een vijftal speerpunten benoemd die voor migrantenouderen van belang zijn en die de aandacht van politieke partijen zouden moeten hebben bij deze verkiezingen:

  • Meer aandacht voor oudere migranten is nodig omdat zij door een samenloop van elkaar versterkende omstandigheden kwetsbaarder zijn dan hun leeftijdsgenoten zonder migratieachtergrond;
  • Voorlichting en bewustwording -in de eigen taal- zijn essentieel om migranten ouderen te bereiken en een meer gezonde leefstijl te bevorderen;
  • Bestrijd de armoede onder migrantenouderen;
  • Maak het welzijns-, zorg- en woonaanbod meer passend voor migrantenouderen;
  • Maak het voor migrantenouderen mogelijk deel te nemen aan de digitale samenleving;

Deze aandachtspunten worden verder geconcretiseerd en  uitgewerkt in het informatiesheet De stem van migrantenouderen.