Gepensioneerden kopen niets voor versoepeling indexatie

Twee derde van de Nederlandse gepensioneerden koopt niets voor de voorgestelde versoepeling van de indexatieregels in 2022. Dat stellen de gezamenlijke ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, KBO-Brabant en NOOM in hun reactie op de internetconsultatie over de wijziging van de rekenregels, de zogeheten motie-Van Dijk.
Het ziet er niet naar uit dat de deelnemers van de grote fondsen ABP, PFZW, PME en PMT er komend jaar een euro bij krijgen. Dat knelt des te meer nu de inflatie is opgelopen tot boven de 5% en de verwachting steeds sterker wordt dat die inflatie niet tijdelijk is. Daarnaast dreigt de koppeling van de AOW aan het minimumloon te worden losgelaten, wat de inkomenspositie van gepensioneerden ook gaat aantasten.
De ouderenorganisaties wijzen er in hun reactie opnieuw op dat het vertrouwen in het pensioenstelsel tanende is. Na 12 jaar uitholling van de koopkracht van het pensioen en een indexatieachterstand van 20 tot 25% staat de koopkracht nu extra onder druk door de gestegen inflatie. Uitzicht op indexatie in de periode tot 2027 is er voor het overgrote deel van de gepensioneerden evenmin. Het draagvlak voor de pensioenvernieuwing neemt daarmee steeds verder af.Minister Carola Schouten is nu verantwoordelijk voor de pensioenen. In een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden de regels voor indexatie tijdelijk versoepeld. Pensioenfondsen mogen vanaf 105% beleidsdekkingsgraad volledig indexeren, tegen beperkt indexeren vanaf 110% nu. Maar veel fondsen voldoen daar niet aan.
Bovendien zijn er veel andere beperkingen:

  • Fondsen mogen niet terugvallen onder de 105%. De facto moeten ze dus een beleidsdekkingsgraad van 107% hebben.
  • Fondsen moeten rekening houden met een verdere verlaging van de langetermijnrente (ufr) wat de dekkingsgraad drukt. Ook de te lage premiedekkingsgraad haalt de dekkingsgraad komende jaren naar beneden.
  • Ook sturen fondsen op nominale zekerheid richting de transitie om kortingen te voorkomen.

Daardoor zullen ook fondsen die tussen de 105 en 110% beleidsdekkingsgraad hebben, aarzelen om een hoger pensioen toe te kennen. Tenslotte lijkt het erop dat de maximale indicatie 1,7% zal bedragen en dat ligt ruim onder de huidige inflatie.