Kabinet gaat op zoek naar arme ouderen: waarom halen ze hun AOW niet op?

Het kabinet begint een zoekactie naar bijna 20 duizend ouderen die onder de armoedegrens leven maar geen gebruik maken van uitkeringsgeld waar zij wel recht op hebben. Het gaat vooral om ouderen die een onvolledige AOW krijgen omdat zij een tijd in het buitenland hebben gewoond. Ouderen die alleen van een onvolledige AOW moeten rondkomen, kunnen een aanvulling tot het bestaansminimum krijgen. Dat kan via de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen, de AIO, een regeling vergelijkbaar met de bijstand. De regeling is ingesteld toen bleek dat met name voormalige gastarbeiders van alleen een onvolledige AOW moesten rondkomen.
Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Sociale Verzekeringsbank, die de AOW uitbetaalt, blijkt echter dat 19.300 huishoudens géén beroep doen op de AIO terwijl ze daar wel recht op kunnen hebben. Minister Carola Schouten (CU) voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft nu een conceptregeling gepubliceerd om die groep op te sporen. Bij wijze van proef worden de bestanden van de SVB en uitkeringsinstantie UWV gekoppeld. Het UWV voert de werknemersverzekeringen uit. Door de koppeling hoopt Schouten inzicht te krijgen in het huishoudinkomen van de ouderen die nu een onvolledige AOW krijgen. Als het huishoudinkomen onder de armoedegrens ligt, kunnen deze mensen actief worden benaderd en kan hen de uitkering worden aangeboden.
Lees het volledige artikel op de website van de Volkskrant
Meer informatie over AOW en AIO vindt u hier