Herhaalprik tegen corona voor 60+ers

Mensen van 60 tot en met 69 jaar kunnen vanaf 26 maart 2022 op afspraak een herhaalprik halen. Eerder gold dit al voor 70-plussers en mensen met een verminderde weerstand. Met een herhaalprik houdt u de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname door corona op peil. U kunt 3 maanden na de laatste coronavaccinatie of coronabesmetting een herhaalprik tegen corona halen. Heeft u bij eerdere coronavaccinaties toestemming gegeven aan de GGD om uw gegevens aan het RIVM te verstrekken? Dan ontvangt u ook een uitnodigingsbrief per post.

Digitaal
U kunt digitaal een afspraak maken bij de GGD (Planjeprik.nl). U hoeft niet te wachten op de brief.
Heeft u een technisch probleem waardoor u niet digitaal een afspraak kan maken? Bekijk dan de pagina met vragen en antwoorden over technische problemen (vragen.coronatest.nl) voor een mogelijke oplossing van uw probleem.

Telefonisch
Heeft u de uitnodigingsbrief ontvangen? Dan kunt u ook bellen naar 0800 7070 voor een afspraak.

Niet mobiel
Kunt u niet zelf naar de priklocatie van de GGD komen? Dan kunt u in overleg met de huisarts de prik thuis krijgen.

Herhaalprik tegen corona voor ouderen op uitnodiging

Mensen van 70 jaar of ouder kunnen vanaf 26 februari een uitnodiging krijgen voor een herhaalprik tegen corona. Zij kunnen een afspraak maken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst via www.coronavaccinatieafspraak.nl of telefonisch via 0800-7070. Mensen worden uitgenodigd wanneer ze 3 maanden geleden hun laatste coronaprik hebben gehad. 70-plussers lopen vanwege hun leeftijd meer risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. De bescherming van eerdere vaccinaties neemt bij hen sneller af. Een herhaalprik zorgt ervoor dat het lichaam weer meer antistoffen krijgt, zodat de afweer tegen het virus weer op peil is. Zo blijven zij goed beschermd tegen ernstige ziekte door corona.De uitnodigingen worden niet gestuurd op leeftijd, maar op datum van de laatste coronaprik. Wanneer dat ongeveer 3 maanden geleden is, ontvangen mensen een brief. De eerste brieven vallen op 26 februari op de mat. Dit zijn er circa 110.000. Wie na de laatste prik nog positief getest is op corona, moet nog 3 maanden wachten voordat de afspraak kan worden ingepland. Wie een partner heeft die ook in aanmerking komt voor een herhaalprik tegen corona, kan meteen voor hem of haar een afspraak maken.Mensen die om gezondheidsredenen niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst-priklocatie kunnen komen, kunnen contact opnemen met hun huisarts voor vaccinatie thuis. Bewoners van verpleeghuizen of andere instellingen gericht op ouderenzorg krijgen de vaccinatie in de instelling.
Voor de herhaalprik tegen corona worden mRNA-vaccins ingezet (Moderna of Pfizer). Het maakt niet uit welk vaccin iemand eerder heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid.

Meer informatie

Dringend advies ouderen

Het OMT heeft in november 2021 een speciaal en dringend advies uitgebracht voor ouderen. Dat advies geldt nog steeds.
“Het coronavirus heeft flink toegeslagen, vooral bij oudere mensen. Als we de statistieken lezen, dan zien we dat vanaf een bepaalde leeftijd meer mensen met ernstige klachten in het ziekenhuis zijn opgenomen en overlijden. Vaccinatie geeft goede bescherming, maar die bescherming wordt bij ouderen na verloop van tijd minder. Het is dus belangrijk dat u de boostervaccinatie haalt om uw afweer op te peppen. Door het hoge aantal infecties in de hele bevolking is het risico op besmetting nu groot. En vaccinatie voorkomt niet altijd overdracht of ernstige ziekte. Ouderen krijgen daarom het advies om -voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen- een aantal extra voorzorgsmaatregelen te nemen”.
Dit advies is echter op iedereen met een kwetsbare gezondheid van toepassing.

Basisadviezen
Houd u aan de richtlijnen die voor iedereen gelden:
• Houd 1,5 meter afstand van anderen buiten uw huishouden. Draag een (medisch) mondkapje overal waar dat niet kan.
• Schud geen handen en was regelmatig uw handen. Hoest en nies in de elleboog.
. Ventileer: meerdere keren per dag ramen en deuren open zetten, altijd een raampje of ventilatierooster open laten staan.
• Bij klachten: blijf thuis en laat u testen. Ook als u gevaccineerd bent.

Daarnaast gelden de volgende dringende adviezen voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid:
 • Vermijd drukte. Wees terughoudend met het bezoeken van plaatsen, waar je niet kunt controleren of andere bezoekers gezondheidsklachten hebben, zoals winkels en grotere bijeenkomsten. Zeker als je er niet goed 1,5 meter afstand kunt houden.
• Wees terughoudend met gebruik openbaar vervoer. Kies voor eigen vervoer of een regiotaxi als dat kan.
• Ga zoveel mogelijk met eigen vervoer als u ergens heen moet. Lukt dat niet en u rijdt met iemand anders mee, check dan goed of iemand klachten heeft; draag een mondkapje en ga zo mogelijk rechts achter de bestuurder zitten.
• Ontvang bij voorkeur vaste personen. Ontvang maximaal 4 personen per keer. Probeer de contacten met kinderen in de basisschoolleeftijd te beperken en houd zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht. Overweeg om bezoekers te vragen voor het bezoek een zelftest te doen.
• Ga bij voorkeur alleen op bezoek bij mensen die u goed kent en waar u goede afspraken mee hebt gemaakt over het houden van afstand.
• Als u zelf uw boodschappen doet, kies dan de rustige uren en ga naar winkels waarvan u weet dat ze zich goed aan de coronarichtlijnen houden. Overweeg of u ook anderen kan inschakelen om uw boodschappen te doen, of laat uw boodschappen bezorgen.
• Ga liever niet naar bijeenkomsten. Met uitzondering van belangrijke familieaangelegenheden (bruiloften/begrafenissen), bezoek aan dagbehandeling, dagopvang, welzijnswerk, e.d. Maar check wel of de 1,5 meter afstand aangehouden wordt.

Ga regelmatig naar buiten om te wandelen of fietsen. Bewegen is goed en houdt u gezond. Kies hiervoor wel rustige locaties en rustige tijdstippen

Bekijk hier het volledige overzicht van de algemene maatregelen en adviezen zoals die gelden per 26 januari

Open afsprakenlijn voor alleen 70-plussers; miljoen ouderen hebben het nakijken bij boosterprik

Minister De Jonge moet nú met een oplossing komen voor de ongeveer één miljoen ouderen die nog steeds geen afspraak hebben kunnen maken voor hun boosterprik. De gezamenlijke seniorenorganisaties vinden dat de minister moet uitleggen hoe hij denkt dat deze hele groep binnen tien dagen een afspraak kan maken én geprikt kan worden.
Minder digitaal vaardige en niet-mobiele ouderen hebben het nakijken bij de boosterprik. Het advies van de Gezondheidsraad om van oud naar jong te boosteren wordt niet opgevolgd, vinden ANBO, KBO-Brabant, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM. Want de corona-afsprakenlijn 0800-7070 is zwaar overbelast, zeker sinds de persconferentie van afgelopen zaterdag. Seniorenverenigingen worden overspoeld met klachten. Sommige leden zeggen dat ze al
een week aan het bellen zijn, maar er niet tussen komen. Daarnaast wachten veel ouderen nog steeds op een uitnodigingsbrief. Deze is nodig om telefonisch een afspraak te maken.
Minister De Jonge wil vóór het einde van het jaar alle 60-plussers die dat willen geboosterd hebben. Maar dat lijkt inmiddels praktisch onhaalbaar.
De gezamenlijke ouderenorganisaties vinden dat er een aparte booster-afsprakenlijn voor de 70- plussers moet worden geopend. Juist binnen deze groep wachten veel mensen nog op een uitnodigingsbrief. Zij kunnen via de aparte lijn sneller een afspraak maken. Ook zal dat de druk op de bestaande lijnen verminderen. Het NOOM voegt daaraan toe dat het nog beter zou zijn als er een dergelijke afsprakenlijn komt voor alle 60-plussers, aangezien veel migrantenouderen dán al groot risico lopen vanwege hun kwetsbare gezondheid en zij vaak onvoldoende digivaardig zijn om online een afspraak te maken.
Daarnaast scheelt het veel tijd als de uitnodigingsbrief niet langer nodig is. Op basis van het burgerservicenummer kan ook prima worden gecontroleerd wie er aan de telefoon is.
Het ministerie van VWS roept mensen op om zoveel mogelijk online een afspraak te maken, maar dat is voor lang niet alle ouderen een optie. Ook zij die best digitaal vaardig zijn, lukt het vaak niet om
online een afspraak te maken. De bottleneck zit doorgaans bij de DigiD-code. Ook niet-mobiele thuiswonende ouderen moeten nog steeds wachten op hun boosterprik. Zij zijn pas in januari aan de beurt vanwege de drukte bij de GGD. Huisartsen mogen het overnemen, maar zij zijn vaak overbelast.

Boosterprik voor mensen uit 1962 of eerder

Mensen geboren in 1962 of eerder kunnen vanaf vandaag een afspraak maken voor hun boosterprik via deze website.
Zodra de uitnodigingsbrief is ontvangen kan men ook telefonisch (0800-7070) een afspraak maken voor de boosterprik, óók voor een naaste die 60 jaar of ouder is.
Om voor deze boosterprik in aanmerking te komen moeten er minimaal 3 maanden tussen de laatste coronavaccinatie of de laatste keer dat iemand corona heeft gehad en de boosterprik zitten. Ook moeten er 2 weken zitten tussen de griepprik en de coronavaccinatie.

ANBO aan 60-plussers die AstraZeneca kregen: neem de booster

Ouderenbond ANBO roept zestigplussers die het vaccin van AstraZeneca hebben gehad op om hun boosterprik zo snel mogelijk te halen. Jaap van Dissel van het RIVM zei woensdag in de Tweede Kamer dat twee vaccinaties van AstraZeneca niet lijken te beschermen tegen ziek worden door de omikronvariant van het coronavirus.
Het vaccin van AstraZeneca is vooral ingezet voor het prikken van mensen tussen de 60 en 65 jaar. Dat vaccin wordt niet gebruikt voor boosterprikken. Mensen die AstraZeneca hebben gehad kunnen een boosterprik krijgen met het vaccin van Pfizer of Moderna.
Vanwege de beperkte bescherming tegen de omikronvariant is het “des te belangrijker” dat ouderen zo snel mogelijk een boosterprik krijgen, aldus een woordvoerster van ANBO. Sinds woensdag kunnen ook zestigers die minimaal drie maanden geleden hun laatste vaccinatie kregen een afspraak maken voor een booster. Eerst was die grens zes maanden.
Lees het volledige artikel in het Leidsch Dagblad

Maak online een afspraak voor een boostervaccinatie

De Rijksoverheid heeft een handleiding gemaakt voor mensen die aan de beurt zijn voor een boostervaccinatie en online een afspraak willen maken:

Bent u aan de beurt voor een boostervaccinatie?
Maak via de website een afspraak. Dat is makkelijk, veilig en snel.

 Volg de volgende stappen:

  1. Ga op een computer of tablet naar: www.coronavaccinatie-afspraak.nl.
  2. Klik op ‘Ik wil me laten vaccineren’ en vervolgens op ‘Maak een afspraak’.
  3. Beantwoord een paar vragen en voer uw geboortejaar in. Na het invullen van een antwoord klikt u op ‘Volgende’ om verder te gaan.
  4. Klik op ‘Maak een afspraak’ en log in met uw DigiD. Dat kan met behulp van de DigiD app of met een sms-controle op uw mobiele telefoon.
  5. Voer uw postcode in, kies een priklocatie en een datum.
  6. Vul uw mobiele telefoonnummer en uw e-mailadres in voor het ontvangen van een bevestiging. Indien u geen mobiele telefoon heeft, kunt u het veld ‘Telefoonnummer’ leeg laten.
  7. Controleer uw gegevens, schrijf de afspraak voor uzelf op en maak de afspraak definitief door op ‘Bevestigen’ te klikken.

De afspraak voor uw boostervaccinatie is gemaakt.

Voor extra uitleg kunt de website www.uitlegprikafspraak.nl bekijken. Of iemand in uw omgeving vragen om u te helpen. Ook in de openbare biblotheek kunt u hulp krijgen bij het Informatiepunt Digitale overheid.

Afspraak maken voor boosterprik voor 60+-ers

Iedereen geboren in 1950 of eerder kan een online afspraak maken voor de derde coronaprik (booster) via www.coronatest.nl. Voor een online afspraak is het niet nodig om op de uitnodigingsbrief te wachten.
Zodra u de uitnodigingsbrief heeft ontvangen kunt u ook telefonisch via: 0800-7070 een afspraak maken.
Om voor deze boosterprik in aanmerking te komen moeten er minimaal 6 maanden tussen de laatste vaccinatie en de boosterprik zitten. Ook moeten er minimaal 2 weken zitten tussen de griepprik en de boosterprik.
Let op: Tegelijkertijd met u kan ook uw begeleider de boosterprik krijgen als hij/zij 60+ is. De afspraak voor u beiden kan dan niet online, maar moet telefonisch worden gemaakt via 0800-7070.
Klik hier voor uitleg over de extra prik tegen het coronavirus in beeld en eenvoudige taal.
NOOM roept iedereen op om ouderen waar nodig te helpen met het maken van de vaccinatieafspraak en/of het vervoer naar de priklocatie.

Herstelbewijs Corona langer geldig in Nederland

Een herstelbewijs van corona is vanaf nu geen 180, maar 365 dagen geldig in Nederland. Dat betekent dus langer een geldige QR-code als je naar de horeca, de bioscoop of naar een andere plek gaat waar een QR-code nodig is. In het buitenland is het herstelbewijs niet een jaar, maar 180 dagen geldig.
Het verlengen van de geldigheid van een herstelbewijs gebeurt op advies van het OMT. De antistoffen tegen het coronavirus zijn een jaar na infectie bij 90% van de mensen namelijk nog altijd aanwezig. Zelfs bij een mild verlopen infectie. Omdat een eerdere infectie met corona je langer dan een half jaar beschermt tegen het virus, verlengt het kabinet nu het herstelbewijs met een half jaar. Na corona geeft het immuunsysteem de meeste mensen een behoorlijke bescherming tegen een nieuwe infectie. Die bescherming is niet 100%, maar wel heel hoog. Maar aangezien  er tussen personen veel verschil is in de effectiviteit van de afweer, is het nog altijd verstandig om zich te laten vaccineren of een boosterprik te nemen.
Als u hersteld bent van corona, kunt u het herstelbewijs verlengen in de CoronaCheck-App. U moet dan opnieuw uw testuitslag uit het systeem van de GGD halen. lees hier hoe u dat doet.
Heeft u een papieren bewijs gekregen dat 180 dagen geldig is? In veel gevallen is het nu mogelijk om uw herstelbewijs aan te maken in CoronaCheck door uw positieve testresultaten op te halen in de CoronaCheck-app. Dit bewijs is dan 365 dagen geldig. U kunt ook een nieuw papieren bewijs uitprinten via CoronaCheck.nl/print.

Hoe goed ben je beschermd tegen het Corona virus als je al eens Corona gehad hebt? Bekijk de video met uitleg op de site van RTL nieuws.