Blijf in contact met ouderen om gevolgen Corona te beperken

Hoewel inmiddels veel bekend is over hoe besmetting met het Corona virus is te vermijden en we ons kunnen laten vaccineren en boosteren zitten veel mensen nog met onbeantwoorde vragen en worden ze soms geconfronteerd met tegenstrijdige informatie. Dat geldt zeker voor migrantenouderen. Vanwege een kwetsbare gezondheid hebben zij een hoger risico om Corona te krijgen, daaraan te overlijden of langdurig met de gevolgen van een infectie te maken te krijgen.  Ook bereikt informatie van de overheid en instellingen als de GGD hen vaak minder goed.
NOOM wil bijdragen aan een betere informatievoorziening over Corona aan oudere migranten. Daarbij is ook een rol weggelegd voor vrijwilligers en mantelzorgers. In dit factsheet vinden zij informatie en tips hoe zij migrantenouderen kunnen informeren, maar ook hoe zij het isolement waarin ouderen zich soms door Corona bevinden kunnen doorbreken.
Download het factsheet>>