Stand van zaken donorregistratie

Op 1 maart 2021 hebben 4,5 miljoen mensen zich als donor geregistreerd; 3,9 miljoen mensen hebben aangegeven géén donor te willen zijn en 1,3 miljoen mensen hebben aangegeven dat iemand anders voor hen mag beslissen.
Heeft u uw keuze nog niet geregistreerd? Vanaf 1 april stuurt de overheid geen brieven meer om u hieraan te herinneren. U krijgt wel een bevestigingsbrief waarin staat dat u geen bezwaar heeft om uw organen en weefsels af te staan bij overlijden.
Bent u het hier niet mee eens of wilt u dat iemand anders voor u beslist na uw overlijden, dan kunt u uw keuze alsnog registreren via: https://mijn.donorregister.nl/
Op deze website kunt u ook een eerder gemaakte keuze wijzigen. Dat kan vaker worden gedaan indien u van gedachten verandert.
Het NOOM heeft 10 filmpjes gemaakt over het belang van het maken en registreren van de keuze om al dan niet donor te worden. Naast een Nederlandstalig filmpje ‘Het nieuwe donorregister. Wat betekent dat voor mij?’ zijn er korte informatiefilmpjes in het Arabisch, Berbers, Chinees, Hindoestaans, Moluks Maleis, Papiamento, Portugees, Spaans en Turks.
U vindt deze filmpjes allemaal op de website van het NOOM: https://netwerknoom.nl/donorregistratie/
Graag doen we opnieuw een beroep op u om deze te verspreiden en ouderen te wijzen op het belang van het registreren van hun keuze en indien nodig hen daarbij te helpen.

Het nieuwe donorregister. Wat betekent dat voor mij?

Het NOOM heeft in totaal tien filmpjes gemaakt over het belang van het maken en registreren van de keuze om al dan niet donor te worden.
Naast een Nederlandstalig filmpje ‘Het nieuwe donorregister. Wat betekent dat voor mij?’ zijn er filmpjes in het Arabisch, Berbers, Chinees, Hindoestaans, Moluks Maleis, Papiamento, Portugees, Spaans en Turks.
We doen een dringend beroep op u:

  1. om deze filmpjes zoveel mogelijk te verspreiden binnen uw netwerk en social media.
    Denk daarbij in het bijzonder aan ouderen en mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.
  2. om in gesprek te gaan over de wensen en de keuze t.a.v. donorregistratie met uw naasten, familieleden, vrienden en kennissen, maar ook binnen de organisatie(s) en netwerken waar u actief bent.
  3. om waar nodig anderen te helpen bij het registreren van hun keuze.

Neem gerust contact met ons op wanneer u de komende tijd een informatie- of gespreksbijeenkomst over de donorregistratie zou willen organiseren.

Met dank aan het ministerie van VWS, James Hully en alle NOOM- vrijwilligers en sleutelfiguren die de filmpjes mogelijk hebben gemaakt.

Ga voor meer informatie naar www.netwerknoom.nl/donorregistratie/