Zeer warm weer; nationaal hitteplan van kracht

Het Nationaal Hitteplan geldt vanaf 10 augustus in het hele land. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de dertig graden. Het hitteplan blijft waarschijnlijk van kracht tot na het weekend.
Voor een aantal kwetsbare doelgroepen, met name ouderen en mensen met een chronische aandoening, is aanhoudend warm weer een risico voor de gezondheid. Geadviseerd wordt voldoende water te drinken, koelte op te zoeken en lichamelijke inspanning te beperken.
De GGD Rotterdam biedt in onderstaand artikel uitgebreide informatie over wat te doen bij hitte.

Wie lopen er risico bij warm weer?
Warm weer vormt voor bepaalde mensen een groter risico dan voor anderen. Ouderen vormen de grootste risicogroep. Bij hen is de temperatuurregulatie van het lichaam vaak slechter en hebben zij een verminderd dorstgevoel. Ook mensen met een chronische (lichamelijke of psychiatrische) aandoening, personen in een sociaal isolement, mensen met overgewicht en jonge kinderen (0-2 jaar) zijn extra kwetsbaar. Daarnaast kan het gebruik van specifieke geneesmiddelen leiden tot gezondheidsrisico’s bij aanhoudend warm weer. 

Effecten van aanhoudend warm weer
Als warme weersomstandigheden meerdere dagen aanhouden, kan dit leiden tot een verminderd welzijn en gezondheidsproblemen. Klachten variëren van vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn, huidklachten zoals jeuk en uitslag met blaasjes tot gevolgen van uitdroging zoals kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid. Uitdroging kan met name bij ouderen en mensen met hart- en vaatziekten leiden tot verstoring van de bloeddoorstroming van vitale organen (hart, longen, hersenen, nieren) met mogelijk levensbedreigende gevolgen.

Wanneer is het té warm?
Het Nationaal Hitteplan treedt in werking als de kans op aanhoudend extreem warm weer zeer groot is, dit gebeurt meestal landelijk maar kan ook regionaal. Het gaat hierbij om minstens vier opeenvolgende dagen met een temperatuur van 27 °C of hoger. Echter, gezondheidseffecten kunnen ook al bij lagere temperaturen voorkomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat sterfte door hitte onder ouderen toeneemt bij temperaturen boven de 17-23 °C. Warm weer kan dus tot gezondheidsproblemen leiden zonder dat er sprake is van extreme warmte of hitte. Dit geldt met name voor gevoelige groepen zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening.

Rol van de GGD
De GGD Rotterdam-Rijnmond communiceert actief over hittegerelateerde onderwerpen, zoals verkoeling zoeken, zonnebrandpreventie, voldoende drinken gedurende de dag en zorgen voor elkaar. De GGD volgt het Nationaal Hitteplan, dat door het RIVM en KNMI wordt geactiveerd. Als het Hitteplan wordt geactiveerd, informeren zij organisaties en burgers landelijk over de risico’s van hitte en delen ze tips om negatieve gezondheidseffecten te voorkomen.
Gemeenten in de regio krijgen daarnaast van de GGD het advies een lokaal hitteplan te ontwikkelen. In een lokaal hitteplan worden concrete afspraken vastgelegd met lokale partijen om risicogroepen te bereiken zodra het aanhoudend warm weer wordt. Tot slot kan de GGD meedenken over de inrichting van de fysieke leefomgeving op het gebied van hitte/klimaat.

Meer informatie
 Aanmelden voor de nieuwsbrief rondom activering van het Nationaal Hitteplan kan via cGM@rivm.nl. Meer informatie over hitte en gezondheid kunt u nalezen via de onderstaande links:

Met dank aan gemeente Rotterdam.