Omroep Max zoekt amateurfilms van en over migranten in Nederland

Het televisieprogramma “Nederland op Film”, dat sinds 2018 wordt uitgezonden op NPO2 bij Omroep MAX.vertelt de geschiedenisverhalen over Nederland aan de hand van amateurfilms: films die door gewone mensen in hun eigen omgeving zijn gemaakt. In iedere aflevering staat een thema centraal. Dat kan gaan om ‘vakantie’, om ‘feest’, ‘feestdagen’ enzovoort. Het gaat specifiek om film (dus niet video), wat betekent dat we filmmateriaal gebruiken dat meestal in de jaren ’50, ’60 en ’70 is gemaakt.
In de komende serie komt ook  een aflevering waarin we aandacht besteden aan de veranderde samenstelling van de bevolking van Nederland gedurende de twintigste eeuw. Natuurlijk willen we daarin ook ruim aandacht besteden aan de groepen migranten die tussen ongeveer 1955 en 1985 naar Nederland zijn gekomen. De eerste groepen als het ware.
Wij zijn dan ook hard op zoek naar privé-films, amateurfilms dus, die door migranten (of door anderen) in hun eigen omgeving zijn gemaakt, van alledaagse gebeurtenissen, als familiefeesten, geboortes, vakanties en het dagelijkse leven. Dergelijk materiaal is erg moeilijk te vinden, ook al omdat de meeste migranten uit die periode natuurlijk niet over een filmcamera beschikten.
Weet u van het bestaan van dergelijke gewone, alledaagse stukjes film, gemaakt door migranten in Nederland -of door anderen- van migranten in hun eigen huis en omgeving? Laat het ons dan weten. Het zou fantastisch zijn als we daarvan stukjes in ons programma kunnen laten zien: de migranten in Nederland zijn per slot van rekening zelf de allerbeste bron om hun eigen verhaal te vertellen.

Feije Riemersma
[email protected]