Nieuwsbrief Samen ouder worden

Het programma Samen Ouder Worden zet in op nieuwe samenwerkingen met ouderen, met vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, met de gemeente en met beroepskrachten in zorg en welzijn, die beter aansluiten bij de wensen van ouderen. Hun nieuwsbrief bevat informatie voor vrijwilligers onder meer aankondigingen voor workshops  en webinars. De nieuwsbrief wordt verstuurd via het Platform Vrijwillige Inzet. De nieuwsbrief en een account op het platform zijn met elkaar verbonden. Iedereen die dat wil, kan en mag hier een account aanmaken, gratis. Je ontvangt dan ook de nieuwsbrief (tenzij je in je profiel aangeeft dat je geen nieuwsbrieven wil ontvangen).

Aantrekken en begeleiden van oudere vrijwilligers voor Coördinatoren Vrijwilligerswerk

18 maart 2021 tussen 14.00 en 16.30; online, gratis

Het programma Samen Ouder Worden organiseert online workshops voor coördinatoren vrijwilligerswerk en informele zorg die in de 35 lokale trajecten actief zijn en voor coördinatoren die verbonden zijn aan één van de deelnemende landelijke vrijwilligersorganisaties. In deze eerste workshop gaan we het hebben over het Aantrekken, activeren en begeleiden van oudere vrijwilligers. Versterken van vrijwilligerswerk voor én door ouderen is de kern van het programma Samen Ouder Worden. Onderzoek laat zien dat vrijwilligerswerk goed is voor de gezondheid, de zingeving en de sociale binding van ouderen. Maar het is ook interessant voor jouw organisatie: ouderen zijn de snelst groeiende groep in de samenleving, en ze brengen veel kennis, ervaring en netwerken mee.In de workshop gaan we concreet aan de slag met vragen als: Hoe maak je het vrijwilligerswerk aantrekkelijk voor verschillende groepen ouderen? Wat spreekt hen aan, welke talenten kunnen ze inzetten, en waar liggen grenzen? En ook niet onbelangrijk: hoe zorg je voor acceptatie binnen je organisatie waar vaak de nadruk ligt op het vinden van jongeren?
Je kunt je hier aanmelden tot en met 3 maart. In de week voor 18 maart krijg je een linkje voor MSTeams gestuurd voor online deelname. Lees meer

Lokaal samenwerken formeel-informeel voor Coördinatoren Vrijwilligerswerk

13 april 2021 tussen 14.00 en 16.30; online, gratis

Het programma Samen Ouder Worden organiseert online workshops voor coördinatoren vrijwilligerswerk en informele zorg die in de 35 lokale trajecten actief zijn en voor coördinatoren die verbonden zijn aan één van de deelnemende landelijke vrijwilligersorganisaties. In deze workshop gaan we het hebben over Lokaal samenwerken tussen formele en informele organisaties. Steeds weer ervaren we dat samenwerking tussen beroepsorganisaties en vrijwilligersorganisaties een cruciaal element is om effectieve en duurzame resultaten voor kwetsbare ouderen te boeken. Tegelijk zien we dat het vaak nog niet meevalt om doe samenwerking goed voor elkaar te krijgen. Dat heeft te maken met verschillende culturen, belangen en mogelijkheden, en soms ook met een andere taal en een andere kijk op de werkelijkheid. In de workshop gaan we daarom concreet aan de slag met vragen als: hoe kun je verbinding maken met behoud van je eigen waarden, wat helpt om elkaar beter te leren verstaan, waar vinden we elkaar in gedeelde belangen en ambities?
Wil je samen met collega’s uit het hele land op zoek naar wat werkt om lokale samenwerking te versterken, meld je dan nu hier aan vóór 30 maart! Je ontvangt een week voor de bijeenkomst een link naar een Teams vergadering. Lees meer