Onderscheidingen voor inzet migrantenouderen

Ter gelegenheid van Koningsdag worden elk jaar in heel Nederland Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving: de zogeheten Lintjesregen. Onder hen bevinden zich ook migrantenouderen en mensen die  zich als vrijwilliger inzetten vóór migrantenouderen en een inclusievere samenleving. Als NOOM zijn we trots dat ook dit jaar weer sleutelfiguren van het NOOM en vrijwilligers met een migratieachtergrond in het zonnetje zijn gezet, onder anderen  NOOM-bestuurslid (tevens voorzitter LSMO) Juan Seleky, Gul Dolap-Yavuz in Amersfoort, de heer Lachman uit Nieuwegein en mevrouw Binda en mevrouw Ramdin-Gangaram Panday uit Utrecht.

Leren van elkaar; een online inspiratie bijeenkomst

30 maart 2021, 15.00 uur tot 17.00 uur;

Binnen het programma Samen Ouder Worden werkt MantelzorgNL aan het project ‘Samen geven we  kleur’, waarbij we mensen met een migratieachtergrond betrekken bij vrijwillige inzet voor het ondersteunen  van mantelzorgers. Dit doen we in directe samenwerking met lokale praktijken, waarin we bestaande kennis en werkzame elementen toetsen. De verrijkte kennis die hierdoor ontstaat zullen we landelijk uitrollen. Dus blijf bij ons!

Programma
Tijdens de inspiratie bijeenkomst gaan we met elkaar een routekaart maken van vinden tot binden met alle hobbels, kronkels en bruggetjes die we onderweg tegenkomen. We gaan concreet aan de slag met de vraag: In hoeverre sluiten we met de huidige manier van vinden en binden aan bij mensen met een migratieachtergrond? Er is volop ruimte om ervaringen uit te wisselen!
Wat staat er nog meer op het programma:
* Spreker: Cor Hoffer, cultureel antropoloog en trainer cultuur sensitief werken
* Güler Cumert, ZwolleDoet!: zij deelt haarknelpunten en gouden tips over het project Vertaalmaatjes.

Wil je samen met collega’s uit het hele land opzoek naar wat werkt om vrijwilligers met een migratieachtergrond te vinden en binden? Schrijf je dan nu hier in vóór 26 maart! Je ontvangt de dag voor de bijeenkomst een uitnodiging voor een Teams vergadering.
Aanmelden via [email protected]

Nieuwsbrief Samen ouder worden

Het programma Samen Ouder Worden zet in op nieuwe samenwerkingen met ouderen, met vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, met de gemeente en met beroepskrachten in zorg en welzijn, die beter aansluiten bij de wensen van ouderen. Hun nieuwsbrief bevat informatie voor vrijwilligers onder meer aankondigingen voor workshops  en webinars. De nieuwsbrief wordt verstuurd via het Platform Vrijwillige Inzet. De nieuwsbrief en een account op het platform zijn met elkaar verbonden. Iedereen die dat wil, kan en mag hier een account aanmaken, gratis. Je ontvangt dan ook de nieuwsbrief (tenzij je in je profiel aangeeft dat je geen nieuwsbrieven wil ontvangen).

Lokaal samenwerken formeel-informeel voor Coördinatoren Vrijwilligerswerk

13 april 2021 tussen 14.00 en 16.30; online, gratis

Het programma Samen Ouder Worden organiseert online workshops voor coördinatoren vrijwilligerswerk en informele zorg die in de 35 lokale trajecten actief zijn en voor coördinatoren die verbonden zijn aan één van de deelnemende landelijke vrijwilligersorganisaties. In deze workshop gaan we het hebben over Lokaal samenwerken tussen formele en informele organisaties. Steeds weer ervaren we dat samenwerking tussen beroepsorganisaties en vrijwilligersorganisaties een cruciaal element is om effectieve en duurzame resultaten voor kwetsbare ouderen te boeken. Tegelijk zien we dat het vaak nog niet meevalt om doe samenwerking goed voor elkaar te krijgen. Dat heeft te maken met verschillende culturen, belangen en mogelijkheden, en soms ook met een andere taal en een andere kijk op de werkelijkheid. In de workshop gaan we daarom concreet aan de slag met vragen als: hoe kun je verbinding maken met behoud van je eigen waarden, wat helpt om elkaar beter te leren verstaan, waar vinden we elkaar in gedeelde belangen en ambities?
Wil je samen met collega’s uit het hele land op zoek naar wat werkt om lokale samenwerking te versterken, meld je dan nu hier aan vóór 30 maart! Je ontvangt een week voor de bijeenkomst een link naar een Teams vergadering. Lees meer