Islamitisch begraven in Overvecht

Hoe zorg je ervoor dat een wijk inclusiever wordt? Door ook sleutelfiguren en migrantenouderen actief te betrekken worden punten geagendeerd die rekening houden met hun specifieke wensen en behoeften. Zoals cultuursensitief bouwen, meer informatie in eigen taal, gratis wifi of een Islamitische begraafplaats. Dat laatste wordt onder meer bepleit door wijkambassadeur Mohammed Altalhoui in dit filmpje