Islamitisch begraven in Overvecht

Hoe zorg je ervoor dat een wijk inclusiever wordt? Door ook sleutelfiguren en migrantenouderen actief te betrekken worden punten geagendeerd die rekening houden met hun specifieke wensen en behoeften. Zoals cultuursensitief bouwen, meer informatie in eigen taal, gratis wifi of een Islamitische begraafplaats. Dat laatste wordt onder meer bepleit door wijkambassadeur Mohammed Altalhoui in dit filmpje

Werk maken van diversiteit en inclusie

De aandacht voor diversiteit en inclusiviteit in de zorg groeit. Een kwart van de Nederlanders heeft een migratieachtergrond en dat zie je terug op de werkvloer en in de ouderenzorg. Steeds meer zorgorganisaties, medewerkers en mantelzorgers zijn of willen met diversiteit aan de slag. Dat bleek ook uit de grote toeloop voor de online bijeenkomst ‘Werk maken van diversiteit en inclusie op de werkvloer’ van Waardigheid en trots op locatie.
Gastspreker Jeanny Vreeswijk-Manusiwa van NOOM benadrukte in haar presentatie onder meer dat het niet alleen gaat om meer diversiteit, maar vooral om hoe je met die diversiteit omgaat. “De uitdaging is om een werkomgeving te creëren waarin verschillende perspectieven gehoord worden en iedereen zijn unieke kennis en ervaring kan inbrengen. Dan heb je het over inclusie”. Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst